Департамент соціального
захисту населення
Хмельницької обласної
державної адміністрації
Мета створення інформаційно-аналітичної системи - забезпечити ключових учасників ринку праці дієвим інструментом ефективного управління ринком праці на основі аналізу даних про стан та динаміку ринку праці та трудових ресурсів. ІАС побудована таким чином, що дасть змогу накопичувати кількісні та якісні дані протягом тривалого періоду та проводити відповідні порівняння як у межах однієї територіальної громади, так і для різних територіальних громад.

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору заявок на придбання обладнання для створення робочих місць на умовах співфінансування. Зареестрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 24 січня 2017 року за №4/3037. 

23 листопада 2016 року відбувся круглий стіл з презентацією результатів ситуаційного аналізу стану та динаміки ринку праці та трудових ресурсів у Хмельницькій області. Дослідження здійснювалось експертами "Центру соціальних експертиз" за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проекту ЄС "Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області". 

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору заявок на придбання обладнання для створення робочих місць на умовах співфінансування. Зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 03 серпня 2016 р. за № 35/2049

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору заявок на придбання обладнання для створення робочих місць на умовах співфінансування

Мета тренінгу: формування ключових знань та вдосконалення професійних вмінь представників (спеціалістів) будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів Хмельницької області, представників центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів Хмельницької області у сфері професійної орієнтації та соціальної реабілітації молоді й дорослих з обмеженими можливостями та підвищення якості надання послуг з профорієнтації та сприяння зайнятості людей з інвалідністю.

Головна мета тренінгу – розвиток у учасників тренінгу знань, умінь і навичок щодо аналізу та розробки політики розвитку регіонального ринку праці.   Тренінг побудовано на основі рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП) з розробки політики зайнятості, а також новітніх методологічних підходів до розробки політики, у тому числі які будуються на поведінковому підході, що дозволяє ідентифікувати індивідуальну та інституційну поведінки та розробити заходи щодо її зміни. Для кращого розуміння підходів та з метою практичної орієнтованості у тренінгу передбачені вправи, які потребують опрацювання матеріалів і ситуації щодо Хмельницької області.

Головною метою тренінгу є підвищення рівня комунікативної компетентності фахівців органів праці та соціального захисту населення і представників центрів зайнятості населення Хмельницької області у відносинах з роботодавцями і безробітними та розвиток навичок ефективного вирішення питань працевлаштування вразливих груп населення.

Головна мета тренінгу – ознайомити учасників тренінгу з існуючими у світі моделями ринків праці, сучасними підходами до управління їх розвитком і сприяти формуванню аналітичних компетентностей щодо визначення перспективності тієї чи іншої моделі ринку праці та відповідної моделі управління ним. В основу тренінгу покладено тезу про те, що кожна країна і регіон можуть обирати для себе модель стимулювання розвитку ринку праці з відповідним набором засобів, базуючись на існуючих цілях і проблемах щодо зайнятості та спроможності державного і регіонального управління їх застосовувати. Для цього можуть бути використані три базові підходи: 1) використання зарубіжного досвіду управління ринком праці з його адаптацією до реально існуючих умов; 2) розробка політики розвитку ринку праці на основі власного досвіду; 3) створення якісно нових підходів і заходів для розвитку ринку праці, використовуючи наявний креативно-творчий потенціал заінтересованих сторін.

Тренінг допоможе учасникам розвинути навики створення та впровадження комунікативних стратегій, зрозуміти інформаційні потреби різних учасників ринку праці та їх очікування відносно один одного. Крім того, учасники отримають досвід розробки комунікативних продуктів, проведення інформаційних та адвокаційних кампаній, використання соціальних медіа для кращого поширення інформацій серед учасників ринку праці.

сайт зроблено в adgrafics